Zde vybíráme několik ukázek zajímavých projektů, které jsme realizovali.

Ruční analogový plyn pro invalidy

Elektronické zařízení umožňující ovládání plynu u starších “karburátorových” vozidel pomocí ovládacích prvků na volantu. Jde o univerzální prvek, který je možné zamontovat do většiny vozidel, která jsou vybavena analogovým plynem a karburátorem. Produkt byl kompletně navrhnut a vyvinut naší firmou na základě dodané specifikace zákazníka.

Ruční digitální plyn pro invalidy

Nová generace ručního ovládání plynu pro invalidy je vyvinuta pro moderní vozidla s řízeným vstřikováním, která jsou vybavena digitálním plynovým pedálem. Toto zařízení se instaluje mezi stávající plynový pedál a řídící jednotku vozidla. V případě ovládání z volantu tak emuluje signály plynového pedálu.

Elektronika pro řízení laminátoru

Pro zařízení pro laminaci papíru jsme vyvinuli a vyrábíme kompletní elektroniku pro mechanickou část, která je dodána zákazníkem. Námi dodaná řídící jednotka řídí celý proces laminace, automaticky provádí tepelnou regulaci laminace, rychlost průchodu laminovaného papíru, řídí podavač a separátor papíru a umožňuje naprogramovat funkci zařízení obsluhou.

Řízení čističky odpadních vod

Dle přesného zadání zákazníka jsme zrealizovali řídící jednotku, která se stará o celý proces čištění odpadních vod. Kontroluje veškeré ostatní mechanické i elektronické součásti zařízení. Jednotka umožňuje vzdálený přístup díky GSM modulu.

Ovladací elektronika pro brusku nástrojů

Pro jednoúčelové zařízení pro průmyslové broušení nástrojů jsme vyvinuli řídící elektroniku, která automatizuje celý proces broušení a zajišťuje bezpečnost práce.

http://svmetal.cz/cz/vyrobky-nastrojova-bruska-pnb-2e.php?a=3&b=6&c=0#

Řízení dopravních pásů

Navrhli a vytvořili jsme řídící jednotku, která automatizuje pohyb dopravních pásů na základě detekce pohybujících se objektů. Řešení je využíváno v mnoha obchodních domech v ČR i v zahraničí.

Elektronika pro modelovou železnici

Realizujeme zakázkovou výrobu elektroniky pro modelovou železnici.